Cổ tức được thanh toán vào ngày 15/6/2016. Cổ đông sở hữu mỗi cổ phần sẽ nhận về 390 đồng cổ tức. Dự kiến, ABBank sẽ chi ra hơn 187 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa thông báo thời gian chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 3,9%.

Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 16/5/2016. Cổ tức được thanh toán vào ngày 15/6/2016. Cổ đông sở hữu mỗi cổ phần sẽ nhận về 390 đồng cổ tức. Dự kiến, ABBank sẽ chi ra hơn 187 tỷ đồng để trả cổ tức.

Năm 2015, EVN và và EVN Hà Nội đã bán đấu giá thành công 40 triệu cổ phần ABBank cho 5 NĐT cá nhân và 1 tổ chức. Tới tháng 4/2016, EVN đã thoái xong vốn khỏi ABBank và không còn cử người vào HĐQT của ABBank.

Được biết trong quý 1/2016, ABBank đạt lợi nhuận trước dự phòng rủi ro là 216 tỷ đồng.

Về cổ tức và kế hoạch tăng vốn, năm 2016, ABBank dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông tỷ lệ 14,8%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3,9% và cổ phiếu thưởng cho cổ đông 10,9% trên số cổ phần sở hữu để tăng vốn. Ngân hàng đề ra kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 5.320 tỷ đồng.