Cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của Steve Jobs sáng lập công ty Apple danh tiếng. Cùng tìm hiểu về cuộc đời thăng trầm và tư tưởng triết lý kinh doanh của ông ra sao nhé.

Cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của Steve Jobs sáng lập công ty Apple danh tiếng. Cùng tìm hiểu về cuộc đời thăng trầm và tư tưởng triết lý kinh doanh của ông ra sao nhé.