Kết thúc quý I, Nam Á đạt 87 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9% so với quý I năm trước. Sau thuế, ngân hàng ghi nhận 69 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016.

Theo đó, tính đến cuối quý I, tổng tài sản của ngân hàng đạt 36,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với thời điểm cuối năm trước.

Cho vay khách hàng đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7%. Tiền gửi của khách hàng đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17%.

Thu nhập lãi thuần của NamABank trong quý này đạt 269 tỷ, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động kinh doanh không có sự thay đổi đáng kể ngoại trừ thu nhập từ góp vốn mua cổ phần đem lại khoản lãi 13,6 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, lợi nhuận thuần của ngân hàng tăng trưởng 40% lên gần 126 tỷ đồng, tuy nhiên do chi phí dự phòng ngân hàng trích lập tăng mạnh lên 38 tỷ đồng so với mức 8 tỷ đồng cùng kỳ nên phần nào đã "hãm" đà tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng.

Kết thúc quý I, Nam Á đạt 87 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9% so với quý I năm trước. Sau thuế, ngân hàng ghi nhận 69 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến thời điểm 31/3/2016 là 0,87% giảm nhẹ so với mức 0,9% cuối năm 2015. Tuy nhiên, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn đang có dấu hiệu tăng mạnh. Cụ thể, nợ nghi ngờ tăng gấp đôi và nợ có khả năng mất vốn đã tăng 24% chỉ trong 3 tháng đầu năm.