Video vui sau đây sẽ cho bạn biết thành phần dân số trên trái đất biết đọc, viết, sử dụng điện thoại hay thậm chí có nước sạch để dùng.

Bạn có biết 100 người thì chỉ có 7 người học đại học/cao đẳng trên toàn thế giới, hay chỉ có 86 người có nước sạch để dùng.

Thông tin trên chỉ là 2 trong rất nhiều điều thú vị mà video dưới đây cung cấp:

Theo Trí Thức Trẻ