Đối với viên chức quản lý, mức thu nhập bình quân năm 2015 là 47,35 triệu đồng/người/tháng, trong đó, mức tiền lương bình quân là 41,57 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - doanh nghiệp xếp hạng Tổng công ty, với 146 lao động, thu nhập bình quân năm 2015 của lao động tại VSD là 24 triệu/người/tháng, trong đó lương bình quân là 20,5 triệu đồng/tháng và thưởng là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Con số này cao hơn nhiều so với các ngân hàng top đầu tư Vietcombank, BIDV hay Vietinbank, vốn dao động quanh mức 18-20 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập kế hoạch của VSD cho năm 2016 là 20,5 triệu đồng/người/tháng (chỉ có lương, chưa có kế hoạch thưởng).

Còn đối với viên chức quản lý, mức thu nhập bình quân năm 2015 là 47,35 triệu đồng/người/tháng, trong đó, mức tiền lương bình quân là 41,57 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2015, doanh thu của VSD đạt 367,7 tỷ đồng – tăng 11% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 233,9 tỷ đồng – tăng 15%.

Kế hoạch đặt ra cho năm 2016 là doanh thu 373 tỷ đồng và lợi nhuận tước thuế 223,6 tỷ đồng. Trong năm nay, VSD sẽ triển khai Đề án chuyển chức năng thanh toán Giao dịch trái phiếu Chính phủ từ NHTM sang NHNN sau khi được Bộ Tài chính thông qua; Hoàn thành dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh” và các công tác chuẩn bị cho hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.